Descripción del proyecto

O obxecto da presente convocatoria é a constitución e o funcionamento dunha lista de espera para o nomemento  como funcionario/a interino/a de: 1 Axente notificador e de recadación en relación coa posibilidade de baixa  por IT do titular, vacacións, excedencia e mesmo calquera outra semellante.

BASES: VER

PRAZO DE PRESENTACIÓN: 10 días naturais a partir do xoves, 18 de xuño.