Descripción del proyecto

O obxecto da presente convocatoria é a constitución e o funcionamento dunha lista de espera para o nomemento  como funcionario/a interino/a de: 1 Axente notificador e de recadación en relación coa posibilidade de baixa  por IT do titular, vacacións, excedencia e mesmo calquera outra semellante.

BASES: VER

PRAZO DE PRESENTACIÓN: 10 días naturais a partir do xoves, 18 de xuño.

LISTADO DE PERSOAS ASPIRANTES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS

30-07-2020. ACTA CONCURSO AXENTE NOTIFICADOR E DE RECADACIÓN– Data de publicación: 30 de xullo de 2020. Último día do prazo para alegacións aos resultados: 04/08/2020”

05-08-2020.ACTA PROBA LINGUA GALEGA

05-08-2020. ACTA DO RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO