Descripción del proyecto

O obxecto da presente convocatoria é dar cobertura ao proceso de selección de sete peóns (7) e un/ha limpador/a (1)  para dar axeitado cumprimento ás condicións esixidas na subvención outorgada ao concello das Pontes ao abeiro do programa de integración laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, anualidade 2020.

Prazo de presentación das solicitudes: do 23 de maio ao 1 de xuño

Entrega da documentación  no Rexistro Municipal mediante cita previa

Os teléfonos para solicitar a cita:  667129389/ 667129380

 

VER BASES

DECLARACIÓN CONTINUIDADE DO PROCESO

LISTADO PERSOAS ASPIRANTES ADMITIDAS/EXCLUÍDAS

LISTADO PERSOAS ASPIRANTES QUE SUPERARON A FASE CONCURSO

LISTADO DE PERSOAS QUE SUPERARON O PROCESO SELECTIVO