Descripción del proyecto

ANUNCIO

“BASES PARA O NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIOS INTERINOS DE DOUS SOCORRISTAS E ESTABLECEMENTO DUNHA LISTA DE ESPERA AOS EFECTOS PREVISTOS.-

PUBLICACIÓNS

  • Lista definitiva de aspirantes admitidos e convocatoria da proba: DESCARGAR
  • Listado do aspirante que superou o proceso de selección: DESCARGAR