Descripción del proyecto

ANUNCIO

O obxecto da presente convocatoria é a cobertura de necesidades  no servizo de axuda a domicilio, do departamento de servizos sociais, mediante a contratación temporal para o seguinte:

Determinación dunha lista de espera para a cobertura de baixas médicas, vacacións, excedencias, permisos, e cobertura de vacantes segundo o especificado na base novena.

  • Ver bases: VER
  • Corrección de erros: VER
  • Modelo instancia: DESCARGAR
  • Prazo de presentación de instancias: 23 a 29 de agosto de 2018

PUBLICACIÓNS

  • Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos para a selección de persoal de axuda no fogar, así como fixación de data, hora e lugar de realización do primeiro exercicio: VER
  • Correción de errores decreto número 1367/2018: VER

  • Relación de aspirantes que superaron a fase de oposición para a elaboración dunha lista de espera para a contratación laboral temporal de auxiliares do servizo de axuda a domicilio: VER
  • Proposta lista de espera auxiliares do servizo de axuda no fogar: VER

  • Corrección lista de espera auxiliares  do servizo de axuda non fogar: VER

  • Aprobación lista de espera de auxiliar do servizo a domicilio (SAD): VER