Descripción del proyecto

O obxecto da presente convocatoria é a a cobertura de necesidades no servizo de axuda
a domicilio, do departamento de servizos sociais, mediante a contratación temporal para o seguinte:
Determinación dunha lista de espera para a cobertura de baixas médicas, vacacións, excedencias, permisos, e cobertura
de vacantes

VER BASES

PRAZO DE PRESENTACIÓN: 15 de xuño (incluído)

LISTADO PERSOAS ADMITIDAS

RESOLUCIÓN PROVISIONAL (24 de marzo de 2021): VER

LISTADO PROVISIONAL DE PERSOAS QUE CONFORMAN A LISTA DE ESPERA PARA O SAF (20 abril de 2021) : VER

O órgano de selección concede outro prazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao
da publicación da presente acta na páxina web municipal (e o taboleiro de anuncios do
Concello) para que as aspirantes presenten alegacións ás cualificacións da fase de concurso:

LISTADO DEFINITIVO DE PERSOAS QUE CONFORMAN A LISTA DE ESPERA PARA O SAF (6 de maio de 2021) VER

Decreto 984/2021, do 1 de xuño, polo que se aproba a lista de espera complementaria de persoal do SAD: VER