Descripción del proyecto

O obxecto da presente convocatoria é a a cobertura de necesidades no servizo de axuda
a domicilio, do departamento de servizos sociais, mediante a contratación temporal para o seguinte:
Determinación dunha lista de espera para a cobertura de baixas médicas, vacacións, excedencias, permisos, e cobertura
de vacantes

VER BASES

PRAZO DE PRESENTACIÓN: 15 de xuño (incluído)

LISTADO PERSOAS ADMITIDAS

RESOLUCIÓN PROVISIAL (24 de marzo de 2021): VER