Descripción del proyecto

ANUNCIO

BASES QUE REXERAN A SELECCIÓN COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A DE DÚAS PRAZAS DE ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACIÓN XERAL E DETERMINACIÓN DUNHA LISTA DE ESPERA PARA A COBERTURA DE POSTOS DE PERSOAL FUNCIONARIO E PERSOAL LABORAL TEMPORAL QUE SE DETERMINAN.

  • Bases: VER
  • Modelo de Instancia: VER

PUBLICACIÓNS

  • Lista definitiva, composición tribunal e data de realización proba: VER

  • Listado de candidatos aptos e non aptos e data de realización da próxima proba do proceso: VER

  • Resultado segunda proba: VER

  • Anuncio definitivo do proceso: VER

  • Nomeamento de funcionarias administrativas interinas e lista de espera: VER

  • Resolución exclusión definitiva integrantes lista de espera de administrativo/a e nova composición desta. VER