Descripción del proyecto

ANUNCIO

BASES QUE REXERAN A SELECCIÓN COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A DE DÚAS PRAZAS DE ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACIÓN XERAL E DETERMINACIÓN DUNHA LISTA DE ESPERA PARA A COBERTURA DE POSTOS DE PERSOAL FUNCIONARIO E PERSOAL LABORAL TEMPORAL QUE SE DETERMINAN  Expediente 2018/E001/000010

  • Bases: VER
  • Modelo de Instancia: VER

PUBLICACIÓNS

  • Lista definitiva, composición tribunal e data de realización proba: VER

  • Listado de candidatos aptos e non aptos e data de realización da próxima proba do proceso: VER

  • Resultado segunda proba: VER

  • Anuncio definitivo do proceso: VER

  • Nomeamento de funcionarias administrativas interinas e lista de espera: VER

  • Resolución exclusión definitiva integrantes lista de espera de administrativo/a e nova composición desta. VER

Primeira actualización lista de espera administrativo/a (Decreto 2199/2021, do 16 de decembro): VER