Descripción del proyecto

ANUNCIO

Bases específicas que rexeran na selección de persoal laboral – temporal do procedemento APROL RURAL 2019

PUBLICACIÓNS

lista de admitidos no proceso selectivo APROL/19, e lugar, data e hora para a realización do exercicio.

Acta tribunal proceso APROL RURAL 2019