Descripción del proyecto

BASES REGULADORAS DAS AXUDAS DO PLAN MUNICIPAL DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA E LABORAL CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRIGUEZ (APREL-
2020) DESTINADAS A PALIAR O IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL E LABORAL, DERIVADO
DA CRISE SANITARIA PROVOCADA POLO COVID- 19 SOBRE AS MICROEMPRESAS
E PERSOAS AUTÓNOMAS DO CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA
RODRIGUEZ.

BASES. VER

CONVOCATORIA: VER

Listas das persoas solicitantes das axudas do Plan Municipal de Reactivación Económica e Laboral do Concello das Pontes de García Rodríguez (APREL 2020):
RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA DAS AXUDAS DO PLAN MUNICIPAL DE REACTIVACIÓN  ECONÓMICA E LABORAL CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRIGUEZ (APREL- 2020)
O prazo de xustificación das axudas concedidas comezará o 10 de abril de 2021 e rematará o 10 de maio de 2021, segundo o artigo 11 das bases reguladoras.