Descripción del proyecto

BASES REGULADORAS DAS AXUDAS DO PLAN MUNICIPAL DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA E LABORAL CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRIGUEZ (APREL III –
2021) DESTINADAS A PALIAR O IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL E LABORAL,
DERIVADO DA CRISE SANITARIA PROVOCADA POLO COVID- 19 SOBRE O SECTOR DA HOSTALARÍA DO CONCELLO DAS PONTES
DE GARCÍA RODRIGUEZ.

BASES. VER

CONVOCATORIA: VER

LISTADO PROVISIONAL DE PERSOAS BENEFICIARIAS:  VER

LISTADO DE PERSOAS QUE NON ACHEGARON TODA A DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: VER

  • As persoas solicitantes referidas anteriormente outórgaselle o prazo de 5 días
    hábiles, contados a partir do día seguinte da publicación das listaxes na web e no taboleiro do
    Concello, para que emenden a súa solicitude e presenten a documentción requirida, de non
    realizarse terase por desistido da súa solicitude,

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DAS AXUDAS DO PLAN MUNICIPAL DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA E LABORAL CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRIGUEZ (APREL III–
2021) : VER

O prazo de xustificación das axudas concedidas comezará o 7 de agosto de 2021 e rematará o 7 de setembto de 2021, coa aportación do Certificado de Situación Censal actualizado a data de xustificación, segundo o artigo 11 das bases reguladoras.