Descripción del proyecto

ANUNCIO

O obxecto da presente convocatoria é a contratación como persoal laboral para a cobertura por vacante de praza de limpador/a no vixente cadro de persoal e a determinación dunha lista de espera ao obxecto que se contempla nas presentes Bases.

  • Prazo de presentaciòn de instancias é de 10 a 19 de maio ámbolos inclusive.
  • Bases: VER BASES
  • Modelo de instancia: DESCARGAR

PUBLICACIÓN

Lista de espera de admitidos e comisión cualificadora: DESCARGAR

Resultado da fase de oposición e convocatoria proba de galego e sorteo: VER

Resultados definitivos do proceso selectivo de limpador/a e lista de espera: VER

PRORROGALISTALIMPEZA-1