ESTRUTURA DE GOBERNO

VALENTÍN GONZÁLEZ

ALCALDE

Presidente da Coorporación Municipal.

MONTSERRAT GARCÍA

PRIMEIRA TENENTE ALCALDE

Concelleira-Delegada da Área de Atención, Participación Cidadá e Desenvolvemento Local.

Antonio Román

ANTONIO ALONSO

SEGUNDO TENENTE ALCALDE

Concelleiro-Delegado da Área de Facenda, Patrimonio, Urbanismo e Servizos.

JOSÉ ALÉN

TERCEIRO TENENTE ALCALDE

Concelleiro-Delegado da Área de Réxime Interno e Recursos Humanos.

ANTONIO LOURÉS

CUARTO TENENTE ALCALDE

Concelleiro-Delegado da Área de Infraestructuras.

JESÚS TEMBRÁS

QUINTO TENENTE ALCALDE

Concelleiro-Delegado da Área de Deportes e Xuventude.

ANTONIO CASTRO

CONCELLEIRO

Delegado Especial de Servizos, Medio Rural e Seguridade Cidadá.

ANA PENA

CONCELLEIRA

Delegada Especial de Turismo, Hostalaría, Comercio e Emprego.

JUAN CARLOS ROMERO

CONCELLEIRO

Delegado Especial de Industria.

SONIA SUEIRO

CONCELLEIRA

Delegada Especial de Cultura.

MARÍA ISABEL FORNOS

CONCELLEIRA

Delegada Especial de Benestar Social.

ORGANIGRAMA POLÍTICO

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

EDÍS:
 • Valentín González Formoso
 • María Montserrat García Chavarria
 • Antonio Alonso Román
 • José Alén Alvárez
 • Ana María Pena Purriños
 • Sonia Sueiro Fernández
 • Antonio Castro Ferreiro
 • Antonio Lourés Rebolo
 • Jesús Tembrás Martínez
 • María Isabel Fornos Corral
 • Juan Carlos Romero Montero

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

EDÍS:
 • Francisco Da Silva Bello
 • Silvia María Pardo Galdo
 • Raimundo Barro Cabarcos

XUNTOS POR AS PONTES

EDÍS:
 • María Chao
 • Alberto Pellón García

PARTIDO POPULAR

EDÍS:
 • Manuel Escourido Calvo
COMISIÓNS INFORMATIVAS

Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio, Urbanismo e Servizos

Presidente: Antonio Alonso Román do PSdeG-PSOE

Vocales: Montserrat García Chavarría do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP.

Comisión Informativa de Réxime Interno e Recursos Humanos

Presidente: José Alén Álvarez do PSdeG-PSOE

Vocal: Antonio Alonso Román do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP.

Comisión Informativa de Atención, Participación Cidadá e Desenvolvemento Local

Presidente: Montserrat García Chavarría do PSdeG-PSOE

Vocal: Ana María Pena Purriños do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP

Comisión Informativa de Infraestructuras

Presidente: Antonio Lourés Rebolo

Vocal: Antonio Alonso Román do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP

Comisión Informativa Especial de análise para o Desenvolvemento do Lago das Pontes

que dinamitará as propostas da mesa xeral de estudo das propostas sobro o Lago das Pontes creadas mediante resolución da Alcaldía nº 1728/2010 do 27/9

Presidente: Ana María Pena Purriños do PSdeG-PSOE

Vocal: Montserrat García Chavarría do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP

Comisión Informativa Especial para o seguemento da tramitación  e aprobación do PXOM (Plan Xeral de Ordeación Municipal)

Presidente: Antonio Alonso Román do PSdeG-PSOE

Vocal: Montserrat García Chavarría do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP

Comisión Informativa de Deportes e Xuventude

Presidente: Jesús Tembrás Martínez

Vocal: José Alén Álvarez do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP

Comisión Informativa Especial de Contas

Presidente: Antonio Alonso Román do PSdeG-PSOE

Vocales: Montserrat García Chavarría do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP

Comisión Informativa Permanente de Patrimonio Histórico

que dictaminará os asuntos relativos ó Patrimonio Histórico integrado polos inmobles e obxectos mobles de interese artístico, histórico, paleontolóxico, arqueolóxico, etnográfico, científico, técnico, documental e bibliográfico, así como xacementos e zoas arqueolóxicas, e sitios saturáis, xardíns e parques que teñan valor artístico, histórico ou antopolóxico, nos casos previstos nos artigos 68 da L.A.L.G. e o 123 do R.O.F.

Presidente: Antonio Alonso Román do PSdeG-PSOE

Vocal: Antonio Castro Ferreiro do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP

Comisión Informativa Permanente de Patrimonio Histórico

que dictaminará os asuntos relativos ó Patrimonio Histórico integrado polos inmobles e obxectos mobles de interese artístico, histórico, paleontolóxico, arqueolóxico, etnográfico, científico, técnico, documental e bibliográfico, así como xacementos e zoas arqueolóxicas, e sitios saturáis, xardíns e parques que teñan valor artístico, histórico ou antopolóxico, nos casos previstos nos artigos 68 da L.A.L.G. e o 123 do R.O.F.

Presidente: Antonio Alonso Román do PSdeG-PSOE

Vocal: Antonio Castro Ferreiro do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP

Con carácter xeral para TODAS Comisións Informativas quedan nombrados como SUPLENTES:

Por Xuntos por As Pontes: Alberto Pellón García

Por Bloque Nacionalista Galego BNG: 1º Francisco Da Silva Vello e 2º Raimundo Barro Cabarcos