Descripción del proyecto

BASES,  publicadas no BOP nº 235, do 13/12/2021: VER
EXTRACTO da  convocatoria (BOP nº 238, do 16/12/2021): VER
PRAZO de presentación de SOLICITUDES: 5 DÍAS (hábiles). Remata o 23 de decembro de 2021
IMPRESO DE SOLICITUDE: DESCARGAR
IMPRESO XUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN: DESCARGAR 
Remata o 30 de xaneiro de 2022. (prórroga, esta deberá ser solicitada,  15 febreiro de 2022)
NOTA: Para acceder a estas subvencións é necesario presentar a solicitude a través da sede electrónica do Concello, cumprimentada polo representante da entidade veciñal mediante certificado electrónico, xunto coa documentación esixida na convocatoria.