Descripción do Anuncio

Bases reguladoras de subvencións dirixidas ás asociacións veciñais para o ano 2017

  • Bases convocatoria subvencións Asociacións Veciñais (BOP 8/06/17): VER
  • Extracto das bases (BOP 14/06/17): VER
  • Modelo de solicitude de subvención (que terá que ser presentada por VÍA ELECTRÓNICA): DESCARGAR
  • O prazo de presentación das solicitudes remata o día 28/06/2017