Proceso de nomeamento do persoal do Servizo de Extinción de Incendios. 2018-06-18T18:59:38+00:00

Descripción do Anuncio

ANUNCIO

BASES QUE REXERAN O NOMEAMENTO DE PERSOAL DAS BRIGADAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS E OPERARIOS DA MOTOBOMBA MUNICIPAL.

O prazo de presentación de instancias: 19/05/2018 a 28/05/2018. (Ambolos inclusive)

  •  O día 22, festividade de Sta. Rita, o Rexistro Xeral permanecerá aberto de 9:00 a 13:00 horas.

PUBLICACIÓNS

  • LISTAXE DE ADMITIDOS E FIXACIÓN DE DATA, LUGAR E HORA DE CELEBRACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO: VER

  • RESULTADOS PROCESO SELECTIVO XEFES DE BRIGADA DO SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS: VER

  • ACTA DE CUALIFICACION DA PROBA DE APTITUDE FISICA PARA AS PRAZAS DE TRES OPERARIOS CONDUCTORES PARA A MOTOBOMBA MUNICIPAL: VER

  • ASPIRANTES DE PEÓN-PEÓN CONDUCTORES QUE SUPERARON A PROBRA FÍSICA E DATA DA SEGUINTE PROBA: VER

  • ACTA DA CUALIFICACIÓN FINAL DAS PROBAS DE CONDUCTOR DE MOTOBOMBA: VER

Detalles do Anuncio

consectetur leo. quis velit, et, dolor pulvinar vulputate, eleifend commodo