Bases específicas que rexeran o funcionamento dunha lista de espera para o nomeamento como funcionario/a interino/a de técnicos en turismo

Bases específicas que rexeran o funcionamento dunha lista de espera para o nomeamento como funcionario/a interino/a de técnicos en turismo 2017-06-14T14:11:03+00:00

Descripción do Anuncio

ANUNCIO

  • No BOP número 94 de 22/05/2017 foron publicadas as seguintes bases. O prazo de presentación de instancias abrangue o período de 23/05/2017 a 01/06/2017 (inclusive).

“BASES ESPECÍFICAS  QUE REXERAN O FUNCIONAMENTO DUNHA LISTA DE ESPERA PARA   O NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIO/A  INTERINO/A   DE TÉCNICOS EN TURISMO.”

PUBLICACIÓN

Lista de Espera de Admitidos: DESCARGAR

Resultado do proceso técnicos turismo: DESCARGAR

Detalles do Anuncio

Categorías:

0d101f84cecaf9295297cb4a5def94ef8888888888888888888888888888